nov
18
ma
Censura Morum
nov 18 @ 19:30 – 20:30
Vrouwenkring
nov 18 @ 20:00 – 22:00
nov
19
di
Catechese
nov 19 @ 17:00 – 18:00
nov
21
do
Bezinning H.A.
nov 21 @ 20:00 – 21:00
nov
22
vr
Schakel en Morgenster
nov 22 @ 19:45 – 20:45
nov
24
zo
Heilig Avondmaal
nov 24 @ 10:00 – 11:30
Zondagsschool
nov 24 @ 14:00 – 15:00
nov
25
ma
Collectebonnen
nov 25 @ 19:30 – 20:30
JBK
nov 25 @ 20:00 – 22:00
Mannenvereniging
nov 25 @ 20:00 – 22:00