In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden in een ouderling.

De data vindt u in de agenda                 

Vragen voor de Bijbelkring op D.V. 20 januari 2021.  Openbaring 11

  1.  De Engel van vers 1 roept Johannes ertoe op om de tempel op te meten, alleen het voorhof (vd heidenen) niet. Hebt u een idee waarom dit op deze wijze moet?
  2. Er komt vuur uit de monden van de twee getuigen (predikers, die oproepen tot bekering > met zakken bekleed). Wat betekent dat en wat heeft het ons te zeggen?
  3. De twee getuigen hebben ook veel macht (vs 6). Herkent u meer van zulk soort mensen in de Bijbel?
  4. Dolgelukkig is de wereld als de getuigen overwonnen zijn en gedood zijn, waarom is dat zo, denkt u en is dat voor te stellen? Het tegenovergestelde gebeurt als de getuigen weer opstaan. Ze schrikken enorm (vs 11c). Wat laat God dan vervolgens zien en waarom zou Hij dat nu al laten weten?!
  5. De grote stad wordt genoemd (vs 8) samen met Sodom en Egypte en Jeruzalem (waar de Heere gekruisigd is). Wat is typerend aan de houding van deze steden en wat zegt ons dit?!
  6. Er valt iets op aan dit tweede wee, zie (Op 9: 20-21) en zie (Op 11: 13). Wat zal de Heere ons hiermee willen leren?