In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden in een ouderling.

De data vindt u in de agenda                  

Vragen voor de Bijbelkring op D.V. 19 februari 2020. Openbaring 5

1) Het is een bijzondere boekrol, die beschreven wordt in vers 1. Wat zou deze boekrol betekenen en waarom kan niemand hem openen?
2) Johannes huilt omdat de boekrol door niemand geopend kan worden, wat zou hij gezien hebben/gedacht hebben? Wie kan hem wel openen en wat zegt dat voor ons?
3) Weet u wat er is gebeurd, toen het Lam de boekrol nam? Wat betekenen die citers en gouden schalen en wat moeten we nu met deze beschrijving, is dat verleden tijd of tegenwoordige of toekomende of…?
4) Als u vers 11 leest en 12 en 13 daarop volgend, wat doet dat met u? Waarom?
5) H 4 en H 5 eindigen met aanbidding. Ook de 7 gemeenten (Op 2 & 3) hebben deze hoofdstukken gehoord, wat zou dit voor hen te zeggen hebben gehad, zij waren de eerste hoorders. Begrijpt u wat hier gebeurt, leg het eens uit aan elkaar.