In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden in een ouderling.

De data vindt u in de agenda                  

Vragen voor de Bijbelkring op D.V. 18 maart 2020. Openbaring 5: 6 – 6: 17

  1. Als we Op 5: 6-14 doorlezen, kunt u dan kort samenvatten wat er gebeurt en weet u ook waarom dit gebeurt?
  2. Om de boekrol zitten zeven zegels. De eerste vier hangen met elkaar samen. Ze laten de gevolgen van oorlogen zien. Als Christus de zegels verbreekt, roept Hij de vervulling van die zegels dus over de aarde af en passen dus ook deze zegels in het plan van God. Hij is te herkennen aan de tekenen der tijden. Waar denkt u daarbij aan? Neem Mt 24 hier eens bij en welke tekenen ziet u nu?
  3. Johannes ziet de zielen onder het altaar. Ze bidden om een rechtvaardig oordeel. Op aarde bidden we: Uw Koninkrijk kome. Dit is dus ook een gebed om de komst van het oordeel. Hoe verhoort God deze bede als u op Op 6 let? Kijk eens naar de zondagen 19 en 48 van de Heidelbergse Catechismus.
  4. Geef eens kort weer wat de zegels 5-7 inhouden en kunt u ze ook duiden, weet u wat ze (mogelijk) betekenen? Toen en nu?