Beste jongelui,

We hopen elkaar op dinsdag weer te ontmoeten, dat is op D.V. dinsdag 28 november 2017, tot dan! 

We hebben een gewijzigd programma! De 12-13 jarigen beginnen samen met de 14-15 jarigen om 19.00

12-15 groep (19.00 h):

  • Leren: p. 89, zoveel als mogelijk uit je hoofd.
  • Maken: vr 1-3, p. 88

16-17 groep (19.45 h):

  • Leren: H.C. vr&antw 66
  • Maken: 

18+ groep (v20.45 h):

  • Leren: H.C. vr&antw 109
  • Maken: 

Mijn hartelijke groet,

ds. GH Vlijm.