Indien u graag naar de kerk wilt komen maar niet over vervoer beschikt, kunt u te allen tijde een beroep doen op de diakonie en die zal vervolgens voor u een geschikte oplossing zoeken.
U kunt contact opnemen met:
Dhr. G. van Eck, telefoon: 0297-264465