Indien u graag naar de kerk wilt komen maar niet over vervoer beschikt, kunt u te allen tijde een beroep doen op de diakonie en die zal vervolgens voor u een geschikte oplossing zoeken.
U kunt contact opnemen met:
Dhr. H. de Koning, telefoon: 0294-234878