Al het gemeentenieuws, zoals preekbeurten, mededelingen betreffende Heilige Doop en Heilig Avondmaal, verenigingswerk, overlijdensberichten, jubilea e.d. vindt u om de veertien dagen (soms drie weken) in het regionaal kerkblad ”Ons Kerkblad”.
Kopij voor het gemeentenieuws kunt u inleveren bij Ds. G.H. Vlijm,            Tel. 0294-231249, of per e-mail: ds@ghvlijm.nl
Het inleveren van kopij kan uiterlijk tot de zaterdag voor de verschijning van een nieuw nummer.
Hoofdredacteur is de predikant.
Advertenties en familieberichten kunt u opgeven aan de eindredacteur: dhr. A. van Merkerk,
Tel. 0346-263957
Of per e-mail: avanmerkerk@casema.nl
U kunt zich opgeven voor een abonnement voor “Ons Kerkblad” bij  mevr. C. de Koning,
Tel. 0294-234878
Ook kunt u bij haar terecht voor een proefexemplaar.