Om de “gezamenlijke” kerkgang te bevorderen is er tijdens de morgendiensten kinderoppas aanwezig in de kelderzaal van Het Anker.
Kinderen die nog te jong zijn voor de kerkdienst, worden er zinvol bezig gehouden.
Volgens een vastgesteld rooster wordt om beurten opgepast, gewoonlijk zijn er drie oppassers aanwezig.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot:
Mevr.  M.A. van Sligtenhorst-van der Vliet, telefoon: 0297-267520 of
Mevr.  N.R. van Eck-van den Herik, telefoon: 0294- 231774