Huisbezoek
De ouderlingen leggen elk jaar bezoeken af bij de gemeenteleden thuis.
Zij doen dat wekelijks na een telefonische of mondelinge afspraak.
Indien nodig staan de diakenen en ouderlingen-kerkrentmeesters hun medebroeders bij.
De ouderlingen bezoeken het hele gezin, ook de kinderen horen daarbij, zij tellen volledig mee.
Hun deelname aan de gesprekken verhoogt de waarde van het onderlinge contact.
Voor een goede bearbeiding is de gemeente in drie wijken verdeeld.
Deze verdeling is als volgt:

Wijk 1
Ouderling C.W.H. den Hertog
Honderdschelaantje, Ruwielstraat, M.v.Zantenstraat, Doude van Troostwijkstraat, Dorpsstraat, Wilhelminastraat, Kerklaan, Korte Zuwe, Julianastraat, Renessestraat, van Reedestraat en Portengen.

Wijk 2
Ouderling J.C. van Sligtenhorst tevens Jeugdouderling
Bosdijk, Oukoop, Demmerikse kade, Oud Aa, ter Aase Zuwe, Wilnis, Woerden, Kockengen.   

Wijk 3
Ouderling H. van den Dikkenberg
Ter Aaseweg, Baambrugge, Breukelen, Maarssen, Loenen a.d Vecht, Kortrijk 

Bezoek van de predikant
Mochten er omstandigheden zijn waarin u bezoek van uw predikant wenst, bijvoorbeeld bij geestelijke nood, vragen of problemen van pastorale aard dan kunt u aankloppen bij uw predikant.
Hij wil er graag voor u zijn, zoveel als in zijn vermogen is.