Onze kring komt in het winterseizoen eens in de twee weken bijeen op maandagavond in gebouw
Het Anker en we beginnen om 20.00 uur.
De meeste avonden worden gevuld met Bijbelstudies uit “De Hervormde Vrouw” en er wordt ook met elkaar gezongen.
Twee keer in het seizoen vragen we een spreker of spreekster in ons midden die voor ons een onderwerp behandelt naar aanleiding van Gods Woord.

Contactpersoon is: Jolanda Post, tel. 0294-233818