Een club voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Het doel is bezig zijn met het Woord van God met behulp van materialen van Jeugdorganisaties, met daarin Bijbelse onderwerpen met vragen en verwerkingen. Hier werken we mee tot de pauze, daarna gaan we knutselen, spelletjes doen, een quiz of iets dergelijks.
Jaarlijks is er een kerstavond en niet te vergeten de slotavond, waarop altijd wel iets te beleven valt.
De avonden zijn eens in de twee weken op vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in Het Anker.

Contactpersoon is: Peter de Jong, telefoon: 0294-230737