De jeugdvereniging is er voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Eens per twee weken op vrijdagavond komen zij bij elkaar in Het Anker.
De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 22.15 uur.
Hoofdbestanddeel van de avonden is de behandeling van een Bijbels of actueel onderwerp, waarover in discussiegroepen wordt nagesproken.
Daarnaast worden ook allerlei ontspannende activiteiten georganiseerd zoals een thema-weekend.

Contactpersoon is: Jaco van Sligtenhorst, telefoon: 06-24786148