Bejaarden en chronisch zieken die de gang naar de kerk niet meer kunnen maken, kunnen aangesloten worden op de kerkomroep.
De aanleg en abonnementskosten worden nog steeds door de diaconie betaald, wel wordt er op de aangesloten adressen een collectebusje geplaatst waarvan de inhoud, na aftrek van de onkosten, ten goede komt aan een diaconaal doel.
De kosten voor kerkomroep zijn hoog, uw bijdrage is daarom onmisbaar!
Een keer per jaar worden de busjes opgehaald en geleegd.
Aanvragen voor nieuwe aansluitingen, of opmerkingen over de kwaliteit van de uitzending, kunnen worden ingediend bij dhr. G. van Eck,  tel. 0297-264465
Het aansluitkastje blijft eigendom van de diaconie, het wordt weggehaald als de aanwezigheid niet langer noodzakelijk is.

De tijdelijk zieken en degenen die niet op de kerkomroep kunnen worden aangesloten, ontvangen op verzoek een dvd, usb of cd van de gehouden dienst.
Wie van deze service gebruik wenst te maken kan dit laten weten aan:
Dhr. G. van Eck, tel. 0297-264465
Bij hem kunt u ook terecht wanneer u een opname wenst van een doop, belijdenis of trouwdienst.
Hiervoor wordt een geringe vergoeding gevraagd.