Eens in de twee maanden is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen.
De dominee houdt een meditatie en we zingen met elkaar.
Na de pauze is er tijd voor ontspanning d.m.v. spelletjes, beeldpresentatie van een vakantie of een gastspreker.
De middagen beginnen om 14.15 uur en de inloop is om 13.45 uur.
In samenwerking met de diaconie wordt het Kerstfeest gevierd en wordt door de commissie een Paasmiddag verzorgd, beide worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Informatie bij Mevr. P. Stoof-Van der Linden, tel. 0294-230495