In de naam van deze kring ligt direct haar doel besloten, naast ontmoeting worden er creatieve activiteiten ontplooid.
We beginnen zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in het Anker en we eindigen om 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Ook kunt u uw kinderen, die nog niet naar school gaan, meebrengen, er is voldoende speelgoed aanwezig.
Om 10.00 uur is er koffie en thee met iets lekkers.

Voor inlichtingen kunt u bellen met:
Mevr.  J. van Eck, tel. 0294-291676 of
Mevr.  W.C. den Hartog, tel. 0294-231833