Onze kring komt in het winterseizoen eens in de twee weken bijeen.
Dit is op maandagavond in gebouw Het Anker en we beginnen om 20.00 uur.
Tijdens het seizoen behandelen we de tien Bijbelstudies vanuit ´De Hervormde Vrouw`.
Deze avonden  bestaan uit gebed, zingen en het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en de Bijbelstudie.
Daarna gaan we uiteen in groepjes om de vragen met elkaar te bespreken en het laatste gedeelte van de avond bestaat uit het plenair bespreken van de vragen.
Naast deze avonden houden we ook nog een Kerst- en Paasavond.
De huidige leeftijd van onze leden ligt tussen de 37 jaar – 82 jaar.
Wilt u graag eens een avond bijwonen dan bent u van harte welkom!

Contactpersoon: Anja Zaal 06 – 40125110