Wij willen u/jou van harte welkom heten op onze site. Op de site ziet u/jij wat er allemaal aan activiteiten gaande is in de gemeente, welke kerkdiensten er (online) beluisterd kunnen worden. Hopelijk mag deze site zo functioneren als een gids in het gemeenteleven, maar we hopen u/jou bovenal rondom Gods Woord te ontmoeten in de kerk, Gods Woord, dè Gids naar Jezus Christus. In die hoop mogen we verwachting hebben voor Gods gemeente te Nieuwer Ter Aa, Hij heeft de gemeente Zelf geplant. Als we lezen in Psalm 121, dan staat er een vraag, die tegelijk een antwoord insluit:

Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Als we Jezus Christus mogen vinden en liefhebben, als we gevonden zijn door Hem, de Redder, Zaligmaker van de wereld, dan zal het ons ook om Zijn verheerlijking gaan.

Als gemeente hanteren we sinds 4 december 2021 de volgende uitgangspunten inzake covid-19 rondom de Erediensten en het verenigingswerk:

We vragen u nog steeds om uzelf, of opnieuw, op te geven voor de erediensten bij het e-mailadres: naardekerk@hervormdnieuwerteraa.nl.

We hanteren ook de 1 1/2 meter maatregel bij het kerk-en verenigingsbezoek. Bij het indelen van de kerk proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met familieverbanden. 

Verder gebruiken we tijdens de dienst nog steeds de ventilatoren die de lucht door de luiken boven in de kerk wegzuigen en een aanzienlijke overcapaciteit hebben. Zodoende wordt de lucht steeds ververst. 

Bij bijzondere diensten wordt er gezocht naar een goede en verantwoorde invulling, ook bij het meeleven met elkaar (op enige afstand) en elkaar bemoedigen na de dienst.

Op deze wijze hopen we mensen niet onnodig tot aanstoot te zijn en kan het samenkomen rondom Zijn Woord gelukkig nog voortgaan!
Verder laten we eenieder vrij om wel of geen mondkapje te dragen. 

Rondom het verenigingsleven

In Het Anker wordt er niet mechanisch geventileerd, maar is er ook een redelijke en goede luchtstroom. Als er activiteiten voor de jongeren worden georganiseerd, kan dat in een samenstelling of ruimte, waar voldoende ruimte is qua regelgeving.

We betreuren het dat we nog steeds enige beperkende maatregelen moeten treffen en dat u zich nog steeds op moet geven voor de erediensten. Tegelijk hopen we dat u begrip heeft voor de situatie.  We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn en bidden om Zijn leiding. Verder willen we elkaar de zegen en nabijheid van de Heere toewensen en bovenal toebidden.

 U bent dus allen van harte welkom in de erediensten en het verenigingswerk!

 De God van Jesaja 41:10 is nog steeds Dezelfde: Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Als u vragen heeft of suggesties dan ontvangen wij uw reactie graag via kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl

Uw Kerkenraad.