Beste bezoeker,

We willen u/jou van harte welkom heten op onze site. Op de site ziet u/jij wat er allemaal aan activiteiten gaande is in de gemeente, welke kerkdiensten er (online) beluisterd kunnen worden. Hopelijk mag deze site zo functioneren als een gids in het gemeenteleven, maar we hopen u/jou bovenal rondom Gods Woord te ontmoeten in de kerk, Gods Woord, dè Gids naar Jezus Christus. In die hoop mogen we verwachting hebben voor Gods gemeente te Nieuwer Ter Aa, Hij heeft de gemeente Zelf geplant. Als we lezen in Psalm 121, dan staat er een vraag, die tegelijk een antwoord insluit:

Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Als we Jezus Christus mogen vinden en liefhebben, als we gevonden zijn door Hem, de Redder, Zaligmaker van de wereld, dan zal het ons ook om Zijn verheerlijking gaan.

 

Als gemeente hanteren we de volgende uitgangspunten inzake Covid-19:

  • U kunt zich tot elke donderdagavond aanmelden bij naardekerk@hervormdnieuwerteraa.nl of bij de scriba, hij zal zorgdragen voor een juiste indeling in de kerk en/of Het Anker. Als terugkoppeling krijgt u een mailtje met daarin uw plaatsnummer. Als u zich eens heeft aangemeld en u wilt blijven komen, wordt u vanzelf in de planning opgenomen.
  • De avonddienst is vervroegd naar 18.30 uur en deze ‘pilot’ is verlengd t/m september 2021, D.V.
  • In de kerk wordt zorg gedragen voor een goede atmosfeer, o.a. door extra ventilatoren en/of een vorm van luchtbehandeling. Dit kan ervoor zorgen dat het soms wat kil is in de kerk, let op voldoende kleding.
  • In Het Anker wordt er niet mechanisch geventileerd, maar is er ook een redelijke luchtstroom. 
  • De kerkenraad spant zich in om d.m.v. ventilatie de mogelijk negatieve effecten van het zingen op te heffen. Zo kan de lofzang gaande worden gehouden. Zingen is namelijk een heel belangrijk onderdeel van de eredienst, waarin we God de lof toezingen en antwoord geven op Gods Woord, maar waarmee we ook instemmen met wat de Heere zegt.
  • Collecteren gebeurt middels de lange stokken. In ‘Het Anker’ is de collecte alleen bij de uitgang.
  • Als er activiteiten voor de jongeren worden georganiseerd, kan dat in een samenstelling of ruimte, waar voldoende ruimte is qua regelgeving.
  • Bij bijzondere diensten wordt er gezocht naar een goede en verantwoorde invulling, ook inzake het meeleven met elkaar (op enige afstand) en elkaar bemoedigen na de dienst.

We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn en bidden om Zijn leiding. Verder willen we elkaar de zegen en nabijheid van de Heere toewensen en bovenal toebidden.

Als kerkenraad hebben we geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met alle richtlijnen die er gegeven worden en tegelijk ons houvast te zoeken en te vinden in Het Woord van de Heere.

De kerkenraad.