Beste bezoeker,

We willen u/jou van harte welkom heten op onze site. Op de site ziet u/jij wat er allemaal aan activiteiten gaande is in de gemeente, welke kerkdiensten er (online) beluisterd kunnen worden. Hopelijk mag deze site zo functioneren als een gids in het gemeenteleven, maar we hopen u/jou bovenal rondom Gods Woord te ontmoeten in de kerk, Gods Woord, dè Gids naar Jezus Christus. In die hoop mogen we verwachting hebben voor Gods gemeente te Nieuwer Ter Aa, Hij heeft de gemeente Zelf geplant. Als we lezen in Psalm 121, dan staat er een vraag, die tegelijk een antwoord insluit:

Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft!

Als we Jezus Christus mogen vinden en liefhebben, als we gevonden zijn door Hem, de Redder, Zaligmaker van de wereld, dan zal het ons ook om Zijn verheerlijking gaan.

 

Als gemeente hanteren we de volgende uitgangspunten inzake Covid-19:

Vanaf zaterdag 25 september 2021 is de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ van overheidswege komen te vervallen. Daarmee is een belangrijke in Nederland opgelegde beperking opgeheven.

Rondom de erediensten:

Als kerkenraad zijn we biddend en zoekend bezig geweest hoe hier mee om te gaan. Laten we de 1,5 meter met directe ingang cf. besluit van de overheid helemaal vervallen?  Of kiezen we hier een voorzichtige weg. De kerkenraad heeft voor het laatste besloten.

Omdat we nog voorzichtig te werk willen gaan, vragen wij u om uzelf nog steeds, of opnieuw, op te geven voor de erediensten bij het e-mailadres: naarderkerk@hervormdnieuwerteraa.nl.

U kunt dan aangeven of u (als gezin) voorkeur heeft om op 1,5 meter afstand van andere gemeenteleden plaats te nemen in de kerk of niet. We hopen dan een gedeelte van de kerk op 1,5 meter afstand van elkaar te houden en een gedeelte waarin gemeenteleden/gezinnen dichter bij elkaar plaatsnemen. Bij het indelen van de kerk proberen we zoveel als mogelijk rekening te houden met familieverbanden. Om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden krijgt u allen nog steeds een banknummer toegestuurd.

Verder gebruiken we tijdens de dienst nog steeds de ventilatoren die de lucht door de luiken boven in de kerk wegzuigen en zodoende de lucht steeds ververst en dus voor een goede atmosfeer zorgt.

Bij bijzondere diensten wordt er gezocht naar een goede en verantwoorde invulling, ook inzake het meeleven met elkaar (op enige afstand) en elkaar bemoedigen na de dienst.

De avonddienst is vervroegd naar 18.30 uur en deze ‘pilot’ is verlengd t/m december 2021, D.V.

Op deze wijze hopen we alle gemeenteleden die zich opgeven voor de kerkdiensten een plaats in de kerk te kunnen te geven en is er ook nog ruimte voor gemeenteleden die graag 1,5 meter afstand willen houden.

 Rondom het verenigingsleven

In Het Anker wordt er niet mechanisch geventileerd, maar is er ook een redelijke en goede luchtstroom. Als er activiteiten voor de jongeren worden georganiseerd, kan dat in een samenstelling of ruimte, waar voldoende ruimte is qua regelgeving.

We betreuren het dat we nog steeds enige beperkende maatregelen moeten treffen en dat u zich nog steeds op moet geven voor de erediensten. Tegelijk hopen we dat u begrip heeft voor de situatie.  We zijn de Heere dankbaar voor de mogelijkheden die er zijn en bidden om Zijn leiding. Verder willen we elkaar de zegen en nabijheid van de Heere toewensen en bovenal toebidden.

 U bent dus allen van harte welkom in de erediensten en het verenigingswerk!

 De God van Jesaja 41:10 is nog steeds Dezelfde: Vrees niet, want Ik ben met u; zijt niet verbaasd, want Ik ben uw God; Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met de rechterhand Mijner gerechtigheid.

Als u vragen heeft of suggesties dan ontvangen wij uw reactie graag via kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl

Uw Kerkenraad.