Wat geloven wij

Wij geloven niet in iets, maar in Iemand!

Die Iemand is God, Die ons liefheeft, Die ons en daarmee de wereld zo liefheeft dat Hij mensen wil redden door Zijn Zoon Jezus Christus.
Zonder Hem red je het niet. Dat heeft God laten opschrijven in de Bijbel, Zijn Woord.

Daarom staat in de gemeente het Woord van God centraal, waar we troost uit putten, vermaand door worden en de Norm is om ons leven aan te toetsen. Aan dit Woord kunnen en willen we dan ook niets afdoen.

Tegelijk draait het niet om een boek, maar om een Persoon: Jezus Christus. Hij is naar deze wereld gekomen om ons leven te keren. Om te keren naar Hem. Om niet weg te zinken in jezelf, meegetrokken door de satan.

Jezus Christus heeft de tegenstander, de satan, overwonnen door aan het kruis te sterven en daarna op te staan uit de dood.
Als we in Hem geloven, mogen we delen in Zijn overwinning, zal Hij de Heilige Geest aanzetten om ons meer en meer vol te maken van Hem, zodat we ernaar verlangen om God lief te hebben boven alles en iedereen, maar dat we ook bewogen zijn met onze naaste.
Ons verlangen is om onze naaste lief te hebben of die nu ver weg is of dichtbij, juist om op die wijze uit te stralen hoe groot de liefde van God voor alle mensen is.
Hij wil niet dat iemand verloren gaat!

Door samen te zingen en te bidden eren we Hem en ons grootste verlangen is om gericht te zijn op Hem alleen, zonder telkens weer te moeten vechten tegen de zonden, welk verlangen vervuld zal worden met de Wederkomst van Christus uit de hemel naar de aarde, voor al degenen die Jezus Christus hebben lief gekregen. Dan gaat het om God en God alleen.