Verenigingen

Ontmoetingsmiddag

Eens in de twee maanden is er een ontmoetingsmiddag voor iedereen.
De dominee houdt een meditatie en we zingen met elkaar.
Na de pauze is er tijd voor ontspanning d.m.v. spelletjes, beeldpresentatie van een vakantie of een gastspreker.
De middagen beginnen om 14.15 uur en de inloop is om 13.45 uur.
In samenwerking met de diaconie wordt het Kerstfeest gevierd en wordt door de commissie een Paasmiddag verzorgd, beide worden afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Informatie bij Mevr. P. Stoof-Van der Linden, tel. 0294-230495

Mannenvereniging

De mannenvereniging komt bijeen op de maandagavonden wanneer de vrouwenvereniging niet vergadert.
De aanvang van deze bijeenkomsten is 20.00 uur en de plaats van samenkomst is gebouw Het Anker.
Voorzitter van deze vereniging is de predikant.
Contactpersoon: dhr. H. de Koning (secretaris),  tel. 0294-234878

Vrouwenkring

Onze kring komt in het winterseizoen eens in de twee weken bijeen.
Dit is op maandagavond in gebouw Het Anker en we beginnen om 20.00 uur.
Tijdens het seizoen behandelen we de tien Bijbelstudies vanuit ´De Hervormde Vrouw`.
Deze avonden  bestaan uit gebed, zingen en het lezen van een gedeelte uit de Bijbel en de Bijbelstudie.
Daarna gaan we uiteen in groepjes om de vragen met elkaar te bespreken en het laatste gedeelte van de avond bestaat uit het plenair bespreken van de vragen.
Naast deze avonden houden we ook nog een Kerst- en Paasavond.
De huidige leeftijd van onze leden ligt tussen de 37 jaar – 82 jaar.
Wilt u graag eens een avond bijwonen dan bent u van harte welkom!

Contactpersoon: Anja Zaal 06 – 40125110

Vrouwencontactgroep

In de naam van deze kring ligt direct haar doel besloten, naast ontmoeting worden er creatieve activiteiten ontplooid.
We beginnen zoals gebruikelijk, om 9.30 uur in het Anker en we eindigen om 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom.
Ook kunt u uw kinderen, die nog niet naar school gaan, meebrengen, er is voldoende speelgoed aanwezig.
Om 10.00 uur is er koffie en thee met iets lekkers.

Voor inlichtingen kunt u bellen met:
Mevr.  J. van Eck, tel. 0297-548343 of
Mevr.  W.C. den Hartog, tel. 0294-231833

Jeugdvereniging Bouwen en Bewaren

De jeugdvereniging is er voor jongeren van 16 jaar en ouder.
Eens per twee weken op vrijdagavond komen zij bij elkaar in Het Anker.
De avonden beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 22.15 uur.
Hoofdbestanddeel van de avonden is de behandeling van een Bijbels of actueel onderwerp, waarover in discussiegroepen wordt nagesproken.
Daarnaast worden ook allerlei ontspannende activiteiten georganiseerd zoals een thema-weekend.

Contactpersoon is: Jaco van Sligtenhorst, telefoon: 06-24786148

Jeugdclub de Morgenster

Een club voor jongeren vanaf groep 8 tot en met de tweede klas van het voortgezet onderwijs.
Het doel is bezig zijn met het Woord van God met behulp van materialen van Jeugdorganisaties, met daarin Bijbelse onderwerpen met vragen en verwerkingen. Hier werken we mee tot de pauze, daarna gaan we knutselen, spelletjes doen, een quiz of iets dergelijks.
Jaarlijks is er een kerstavond en niet te vergeten de slotavond, waarop altijd wel iets te beleven valt.
De avonden zijn eens in de twee weken op vrijdag van 19.30 tot 21.00 uur in Het Anker.

Contactpersoon is: Peter de Jong, telefoon: 0294-230737