Huisbezoek

De ouderlingen leggen elk jaar bezoeken af bij gemeenteleden thuis. Zij doen dat wekelijks na een telefonische of mondelinge afspraak. Indien nodig staan de diakenen en ouderlingenkerkrentmeesters hun medebroeders bij.
De ouderlingen bezoeken het hele gezin. Ook de kinderen horen daarbij. Zij tellen volledig mee. Hun deelname aan de gesprekken verhoogt de waarde van het onderlinge contact. Voor een goede bearbeiding is de gemeente in twee wijken verdeeld. Deze verdeling is als volgt:

Wijk 1, Ouderling C.W.H. den Hertog:
Honderdschelaantje, Ruwielstraat, M.v. Zantenstraat, Doude van Troostwijkstraat, Dorpsstraat, Wilhelminastraat, van Reedestraat, Korte Zuwe, Kerklaan, julianalaan, van Renessestraat, Portengen.

Wijk 2, Ouderling H. van den Dikkenberg:
Kortrijk, Ter Aaseweg, Baambrugge, Breukelen, Maarssen, Loenen a.d. Vecht. Bosdijk, Oukoop, Demmeriksekade, Oud Aa, Ter Aase Zuwe, Wilnis, Woerden, Kockengen, Rijsenhout.

Jeugdouderling J.C. van Sligtenhorst ondersteunt zoveel als mogelijk de leidinggevenden binnen het jeugdwerk en vormt zo een brug naar de kerkenraad. Hij bezoekt met regelmaat de jeugdvereniging en clubs, om zodoende feeling te houden met de jongeren van de gemeente. Mochten er vragen/opmerkingen zijn betreffende de jeugd kunt u bij hem terecht.

Bezoek van de predikant
Mochten er omstandigheden zijn waarin u bezoek van uw predikant wenst, bijvoorbeeld bij geestelijke nood, vragen of problemen van pastorale aard dan kunt u aankloppen bij uw predikant.
Hij wil er graag voor u zijn, zoveel als in zijn vermogen is.