Kerkblad

Al het gemeentenieuws, zoals preekbeurten, mededelingen betreffende Heilige Doop en Heilig Avondmaal, verenigingswerk, overlijdensberichten, jubilea e.d. vindt u om de veertien dagen (soms drie weken) in het regionaal kerkblad ”Ons Kerkblad”.
Kopij voor het gemeentenieuws kunt u inleveren bij Jaco van Sligtenhorst   Tel. 0294- 769091 of per e-mail: kerkblad@hervormdnieuwerteraa.nl
Het inleveren van kopij kan uiterlijk tot de zaterdag voor de verschijning van een nieuw nummer.
Hoofdredacteur is de predikant.
Advertenties en familieberichten kunt u opgeven aan de eindredacteur: Mevr. M. Vossenstein, Bosdijk 8, 3628 EA Kockengen
Tel. 06-23410900 of per e-mail: onskerkbladadmi@gmail.com
U kunt zich opgeven voor een abonnement voor “Ons Kerkblad” bij  mevr. C. de Koning, tel. 0294-234878
Ook kunt u bij haar terecht voor een proefexemplaar.