Kerkenraad

Dit college bestaat uit 10 personen, te weten 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester

Praeses : Ds. J.J. van der Meulen

Jeugd-ouderling
M.E.D. Vonk
Doude van Troostwijkstraat 21a
3626 AT Nieuwer ter Aa
tel. 06-24902165
jeugdouderling@hervormdnieuwerteraa.nl

Ouderling
C. van der Vliet
van Reedestraat 11
3626 AE Nieuwer Ter Aa
tel. 0294-234894
keesvandervliet1958@gmail.com

Ouderling
A. Schulp
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
tel. 0346-264803
albert@albertschulp.nl

Ouderling – Kerkrentmeester (voorzitter)
H. Vonk
Oukoop 16a
3626 AW Nieuwer ter Aa
tel. 06-12768324
henkvonk@hervormdnieuwerteraa.nl

Ouderling – Kerkrentmeester (penningmeester)
A. Simons
M. van Zantenstraat 9
3626 AG Nieuwer ter Aa
tel. 06-17440518
ariesimons@hervormdnieuwerteraa.nl

Diaken (voorzitter)
W.Nap
Burg. Padmosweg 2
3648 BG Wilnis
tel. 0297-253885
napwouter@hotmail.com

Diaken (secretaris)
L. Schreurs
Oukoop 24
3626AW Nieuwer ter Aa
tel. 0294-234743
lschreurs24@gmail.com

Scriba & Diaken (penningmeester)
C. den Boer
M. van Zantenstraat 16
3626 AH  Nieuwer ter Aa
tel. 06-51607217
scriba@hervormdnieuwerteraa.nl
diaconie@hervormdnieuwerteraa.nl

Niet-ambtelijke Kerkrentmeester
A. Jansen
Den Adelszwet 24
1435 NN Rijsenhout
kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl