Kerkenraad

Dit college bestaat uit 10 personen, te weten 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester

Praeses : Ds J.J. van der Meulen

Scriba & Jeugd-ouderling
J.C. van Sligtenhorst
Honderdschelaantje 4
3626 AB Nieuwer ter Aa
tel. 06-2478 6148
scriba@hervormdnieuwerteraa.nl

Ouderling
C. van der Vliet
van Reedestraat 11
3626 AE Nieuwer Ter Aa
tel. 0294-234894
keesvandervliet1958@gmail.com

Ouderling
A. Schulp
Zandpad 76
3621 NG Breukelen
tel. 0346-264803
albert@albertschulp.nl

Ouderling – Kerkrentmeester (voorzitter)
G. van Eck
Demmeriksekade 25
3645 AZ Vinkeveen
tel. 0297-264465
kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl

Ouderling – Kerkrentmeester (penningmeester)
J.P. Korver
Ter Aase Zuwe 1
3626 AR Nieuwer ter Aa
tel. 0297-262313
kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl

Diaken (voorzitter)
W.Nap
Burg. Padmosweg 2
3648 BG Wilnis
tel. 0297-253885
napwouter@hotmail.com

Diaken (secretaris)
L. Schreurs
Oukoop 24
3626AW Nieuwer ter Aa
tel. 0294- 234743
lschreurs24@gmail.com

Diaken (penningmeester)
C. den Boer
M. van Zantenstraat 16
3626 AH  Nieuwer ter Aa
tel. 06-51607217
diaconie@hervormdnieuwerteraa.nl

Niet-ambtelijke Kerkrentmeester
A. Jansen
Den Adelszwet 24
1435 NN Rijsenhout
kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl