Catechisatie

In de periode van eind september tot vlak voor Pasen wordt er in Het Anker, op ongeveer twintig avonden, catechetisch onderwijs gegeven aan de jeugd van de gemeente. De gemeente is geroepen om haar jongeren te onderwijzen in  de Schriften, de daarop gegronde belijdenis en geschiedenis van de Kerk. Op die wijze willen we hen toerusten om uiteindelijk openbare geloofsbelijdenis te doen. Alle jongeren worden hartelijk uitgenodigd om trouw de catechisatie te bezoeken en de ouders worden opgeroepen om hen te stimuleren en zo hun doopbelofte gestand te doen.

De indeling van de tijden en groepen is als volgt elke Dinsdag:
19.00 – 19.45 uur       12-14  jarigen
20.15 – 21.15 uur       15+

Als je verhinderd bent, meldt je dan af door een mail te sturen naar: predikant@hervormdnieuwerteraa.nl.