In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

    

Vragen voor en toelichting op de Bijbelkring van D.V. 16 maart 2022 – Openbaring 16:1-11
We hopen Openbaring 16:12-21 te behandelen aan de hand van de samenvatting die op de website (https://hervormdnieuwerteraa.nl/bijbelkringen/) is gepubliceerd. Als voorbereiding kunt u deze lezen en daarbij nadenken over de onderstaande vragen.

1. In Openbaring 16 wordt Gods toorn uitgebreid omschreven. Op welke manier troost of verontrust het lezen over Gods toorn u?

2a.  Lees Openbaring 16:14 en bespreek daarbij de volgende stelling: De technische ontwikkelingen en ontwikkelingen zoals sociale media zijn de nieuwe koningen die zich tegen God (kunnen gaan) verheffen. Ziet u andere voorbeelden om u heen van koningen die zich tegen God verheffen?

2b. Welke consequenties trekt u hier voor uzelf uit?

3a.  Lees Openbaring 16:13 en 14. Welke methode gebruikt de onheilige drie-eenheid (draak, het beest en de profeet) om de koningen te verzamelen?

3b. Ziet u tekenen in de wereld om u heen van wat de onheilige drie-eenheid doet tijdens het zesde zegel?

4a.  Lees Openbaring 16:12 en 16. Het gaat in deze verzen over Gods doel met de zesde schaal. Om dit doel te omschrijven, gebruikt God het beeld van water dat opdroogt en het beeld van de oorlog bij Armageddon. Wat maakt dit ons duidelijk over Gods doel met de zesde schaal?

4b. Waarom maakt God ons dit doel duidelijk?

5a. Lees Openbaring 16:15. Waarom staat dit vers midden in de uitleg van de zesde schaal?

5b. Wat betekent het om je kleren te bewaren? Hoe kunnen we in deze tijd waakzaam zijn en onze kleren bewaren, zodat we niet naakt bevonden worden bij Zijn komst?

6a. Lees Openbaring 16:17-21. Wat gebeurt er als de zevende engel zijn schaal leeggiet?

6b. Wat is de boodschap van deze gebeurtenissen? Welke lessen kunnen we daaruit trekken voor ons leven hier en nu?

7. Wat is de reactie van mensen op Gods oordelen (vers 21)? Ziet u deze reactie ook in de wereld om u heen? Op welke manier kunnen we daarover het gesprek met ongelovigen aangaan?