In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

Vragen voor en toelichting op de Bijbelkring van D.V. 29 september 2021 – Een terugblik op Openbaring 4-12
De afgelopen keer, 29 september 2021, hebben we aandacht besteed aan Openbaring 1, 4 en 5. We hebben onder andere stil gestaan bij de troost dat de Heere Jezus de Alfa en de Omega is. De troost dat Hij zowel het eerste als het laatste woord heeft. Wat er dan ook op ons te wachten staat in de toekomst, een ding is zeker: God de Heere regeert.

Op DV. 27 oktober 2021 hopen we voor de laatste keer terug te blikken op de al behandelde hoofdstukken uit Openbaring. We hopen Openbaring 6 tot en met 12 te behandelen aan de hand van de samenvatting die hieronder is gepubliceerd. Als voorbereiding kunt u de samenvatting van Openbaring 6 tot en met 12 lezen en daarbij noteren welke van de vragen uit deze samenvatting u graag op de Bijbelkring wilt behandelen.