In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

    

Vragen voor en toelichting op de Bijbelkring D.V. 28 september 2022 – Openbaring 17:7-18
We hopen Openbaring 17:7-18 te behandelen aan de hand van de samenvatting die hieronder te downloaden is. Daarnaast is er een samenvatting te downloaden van Openbaring 1-16, zodat u weet waar we gebleven zijn. Als voorbereiding kunt u beide samenvattingen lezen en daarbij nadenken over de onderstaande vragen:

1) De hoer staat symbool voor Babylon (Openbaring 17:18). Een samenleving die met haar goddeloosheid zowel de wereld als de gemeente probeert te verleiden (Openbaring 17:1-6). Waar bestaan de verleidingen van deze samenleving uit? Op welke manier zien we deze verleidingen in deze tijd? Wat is het gevaar van deze verleiding?

2) Lees Openbaring 17 vers 7 en beantwoord de volgende vragen:
a. Wat is de reactie van Johannes op het zien van het visioen van de hoer?
b. Herkent u deze reactie als u naar de wereld om u heen kijkt?
c. Op welke manier(en) ontvangen we troost vanuit vers 7? Waarom is dit een troost?

3) Lees Openbaring 17 vers 8 en beantwoord de volgende vragen:
a. Wat is het geheimenis dat de engel ons over het beest openbaart in vers 8?
b. Waarom wordt dit een geheimenis genoemd? Herkent u dat dit geheimenis vaak uit beeld verdwijnt?
c. Welke troost bevat dit geheimenis voor de christelijke gemeente in de tijd van Johannes? En voor ons nu?

4) Op welke manier komen we aan wijsheid om het geheimenis te ontdekken (Openbaring 17:9)?

5) Lees Openbaring 17 vers 9 tot en met 11 en beantwoord de volgende vragen:
a. Wat is de betekenis van de zeven koppen? Wat is het kenmerk van deze zeven koppen? Wie stuurt deze zeven koppen aan?
b. Zien we deze koppen in onze tijd ook ergens terug? Zo ja, waar ziet u ze dan?
c. Op welke manier is dit geheimenis een bron van troost?

6) Lees Openbaring 17 vers 12 tot en met 14 en beantwoord de volgende vragen:
a. Wat is het geheimenis van de tien hoornen? Wat is de functie van deze hoornen?
b. Waarin ziet u het gevaar van deze hoornen in onze tijd?
c. Welke troostrijke belofte rijkt de engel ons aan in dit gedeelte? Hoe functioneert deze troost voor u?

7) Lees met elkaar Openbaring 17 vers 15 tot en met 18 en beantwoord de volgende vragen:
a. Op welke manier gaat de hoer ten onder (Openbaring 17:15-18)?
b. Hoe komt het dat de hoer ten onder gaat?