Bijbelkringen

In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

Hieronder vindt u de bespreekvragen voor de volgende Bijbelkring op D.V. 20 maart.

Vragen bij 1 Korinthe 4:6-21

In vers 7 zegt Paulus: “Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt.”
1. Wat betekenen deze woorden?
2. Waarom zegt Paulus dit tegen de gemeenteleden van Korinthe?
3. Wat hebben deze woorden ons te zeggen?

In vers 9-13 noemt Paulus de ontberingen die de apostelen hebben te verdragen.
4. Wat zou hij hier duidelijk mee willen maken aan de (leraren van de) gemeente?
5. Wat kunnen wij ervan leren?

In vers 19 en 20 plaatst Paulus twee keer woorden tegenover kracht.
6. Wat bedoelt hij met ‘woorden’ en wat met ‘kracht’?
7. Waarom zet Paulus ‘woorden’ en ‘kracht’ tegenover elkaar?
8. Hoe kennen wij de kracht van het Koninkrijk van God?