In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda                 

Vragen voor de Bijbelkring op D.V. 17 maart 2021.  Openbaring 12: 1-6

  1. Kunt u het verschil aangeven tussen de zeven bazuinen (vorige hoofdstukken) en Openbaring 12? Denk daarbij aan degenen die in de visioenen worden genoemd. Wat zou de Heere ermee willen dat Hij dit aan Johannes geopenbaard heeft?
  2. Voor wie/wat staat het ‘grote teken van de vrouw’ symbool? Waarmee is de vrouw bekleed en wat betekent dit? Ziet u deze vrouw vandaag ook nog? Leg eens uit hoe dat komt.
  3. In vraag twee gaat het over de ‘vrouw’, maar wat zou het ‘teken van de draak’ betekenen? Kijk eens goed naar de verzen 3 en 4. Ziet u die draak ook in 2021 nog aan het werk, hoe wel/niet?
  4. Welke strijd wordt in Openbaring 12: 5 duidelijk zichtbaar? Wat zijn de gevolgen van deze strijd voor de draak en voor de vrouw? Welke gevolgen van deze strijd ervaart u in uw leven?