In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda                 

Vragen voor de Bijbelkring op D.V. 2 juni 2021.  Openbaring 12: 7-18, kort overzicht Openbaring 13-14.

  1. De satan heeft geen plaats meer in de hemel (vs 8). Heeft u een idee waarom dat is en had hij eerder dan wel een plaats in de hemel?
  2. Hoe kun je de duivel overwinnen? In vs 11 gaat Johannes hier op in. Wat doet dit met u? Dit heeft onherroepelijk gevolgen voor ons, als we de Heere Jezus liefhebben en Zijn Naam belijden, of niet?
  3. Vreugde en vrees. Wil Johannes ons bang maken of wat zou de bedoeling zijn van vs 12. Denk eens aan de uitdrukking ‘Een gewaarschuwd mens telt voor twee’ bij uw beantwoording.
  4. Er gebeurt van alles rondom de vrouw (vz 13-17). De draak wordt heel boos. Moet je dan bang worden?
  5. In Op 13 en 14 zie je een toespitsing van Op 11. Alles lijkt elkaar heel snel op te volgen. Hoe leest u deze hoofdstukken? Beest uit de zee, uit de aarde en daartegenover hét Lam en de Zijnen. Waar horen wij bij, en waar de mensen waar we vandaag mee gelachen hebben en gezegd hebben dat het weer zo mooi was? Hoe zien we vers 13 van Op 14?
  6. Lees eens Op 22: 1-5 en 6-7, 20-21. Toekomstmuziek?