In onze gemeente zijn een tweetal Bijbelkringen actief. De Bijbelkring en de JongerenBijbelKring.
We proberen met elkaar de betekenis van de Schriftwoorden voor ons persoonlijk (geloofs)leven te ontdekken. De Bijbelkring komt jaarlijks ong. tien keer bijeen op woensdagavond, in Het Anker.
De JongerenBijbelKring is op maandagavond om de week.
Exacte data worden jaarlijks in het kringwerkrooster/agenda website aangegeven.
Om 20.00 uur beginnen we. Onder normale omstandigheden is de leiding in handen van resp. de predikant of Jeugdouderling, mochten dezen verhinderd zijn, dan zal er een vervanger gezocht worden door de kerkenraad.

De data vindt u in de agenda 

Vragen voor en toelichting op de Bijbelkring D.V. 24 mei 2023 – Openbaring 22:1 – 8a
We hopen tijdens de Bijbelkring Openbaring 22:1-8a te behandelen aan de hand van de samenvatting die op de website is gepubliceerd. Als voorbereiding kunt u deze samenvatting lezen en daarbij nadenken over de onderstaande vragen.

1a.   Het nieuwe Jeruzalem wordt op basis van Openbaring 22:1-5 vaak vergeleken met het nieuwe paradijs. Op basis waarvan wordt deze vergelijking gemaakt? Zijn er ook verschillen?
1b.   Wat is de betekenis van het visioen dat Johannes ziet (met name Openbaring 22:1-3)? Hoe zal het leven in het nieuwe paradijs zijn? Kunt u zich zo’n paradijs voorstellen? Waarom zouden we in de eeuwigheid fruit nodig hebben? Of is het puur om van te genieten? Hoe zal onze relatie met God zijn? Probeer aan de hand van Openbaring 21 en 22 hier een beeld van te krijgen.

2a.   Wat betekent het om in het nieuwe Jeruzalem Gods Naam op uw voorhoofd te dragen?
2b.   Ook nu dragen wij Gods Naam op ons voorhoofd. Hoe? Wat betekent dit voor u nu? Zijn er overeenkomsten tussen het dragen van Gods Naam in Openbaring 22 en het feit dat wij Gods Naam op ons voorhoofd hebben?

3.   Johannes zegt dat we God als dienstknechten zullen dienen. Dit woord voor dienstknechten betekent letterlijk slaaf. Is dat niet een negatief woord voor deze relatie? Hoe is het om een ‘slaaf’ van Jezus te zijn? Kun je je voorstellen wat het betekent om een slaaf te zijn van iemand anders?

4a.   In het nieuwe Jeruzalem zullen de gelovigen koning en priester zijn. Wat betekent het om priester en koning te zijn in het nieuwe Jeruzalem? Hierbij kunt u Genesis 2:15 en Numeri 3:7-8 lezen als voorbeeld van het koningschap en priesterschap van de mens.
4b.   De drieslag profeet, priester en koning is bekend. Waarom ontbreekt de taak van profeet in Openbaring 21 en 22 (vergelijk Jeremia 31:34)?

5.   Wat betekenen de visioenen uit Openbaring 21 en 22 voor uw (gebeds)leven?

6.   Men kan soms vragen hebben bij Gods toekomst. Welke vragen of twijfels hebt u soms? Hoe worden we in Openbaring 22:1-8a verzekerd van de waarheid? Op welke manier kan Openbaring 22 de twijfel overwinnen?

7.   In Openbaring 22:6 en 7 komen twee keer het woord haast voor. Waarom zou dat zo zijn? Wat betekent dat voor ons?

8.   We hebben alle visioenen uit Openbaring gezien. Zalig ben je als je de woorden van dit profetisch boek bewaart. Wat betekent ‘bewaren’ in vers 7? Welke inzichten, aansporingen of bemoedigingen neemt u mee?