Dit college bestaat uit 10 personen, te weten 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 2 ouderlingen-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester

Predikant (praeses)
Ds. G.H. Vlijm
Wilhelminastraat 5
3626 AL Nieuwer ter Aa
tel. 0294-231249
ds@ghvlijm.nl

Scriba & Jeugd-ouderling
J.C. van Sligtenhorst
Honderdschelaantje 4
3626 AB Nieuwer ter Aa
tel. 06-2478 6148
scriba@hervormdnieuwerteraa.nl

Ouderling
H. van den Dikkenberg
Willink van Collenstraat 13
3621 CK Breukelen
tel. 0346-251779
dikkenberg.dirk@gmail.com

Ouderling
C.W.H. den Hertog
Oud Aa 35
3621 LA Breukelen
tel. 0346-265108
cordenhertog@solcon.nl

Ouderling – Kerkrentmeester
G. van Eck
Demmeriksekade 25
3645 AZ Vinkeveen
tel. 0297-264465
kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl

Ouderling – Kerkrentmeester (penningmeester)
J.P. Korver
Ter Aase Zuwe 1
3626 AR Nieuwer ter Aa
tel. 0297-262313
jaapkorver@yahoo.com

Diaken (voorzitter)
W.Nap
Burg. Padmosweg 2
3648 BG Wilnis
tel. 0297-253885
napwouter@hotmail.com

Diaken 

L. Schreurs
Oukoop 24
3626AW Nieuwer ter Aa
tel. 0294- 234743
lschreurs24@gmail.com

 

Diaken (penningmeester)
C. den Boer
M. van Zantenstraat 16
3626 AH  Nieuwer ter Aa
tel. 06-51607217
diaconie@hervormdnieuwerteraa.nl

______________________

Niet-ambtelijke Kerkrentmeester
A. Jansen
Den Adelszwet 24
1435 NN Rijsenhout
kerkrentmeesters@hervormdnieuwerteraa.nl