Dit college bestaat uit 10 personen, te weten 1 predikant, 3 ouderlingen, 3 diakenen en 3 ouderlingen-kerkrentmeesters.

Predikant (praeses)
Ds. G.H. Vlijm
Wilhelminastraat 5
3626 AL Nieuwer ter Aa
tel. 0294-231249
ds@ghvlijm.nl

Ouderling (scriba)
H. van den Dikkenberg
Willink van Collenstraat 13
3621 CK Breukelen
tel. 0346-251779
dikkenberg.dirk@gmail.com

Ouderling
C.W.H. den Hertog
Oud Aa 35
3621 LA Breukelen
tel. 0346-265108
cordenhertog@solcon.nl

Jeugd-Ouderling
J.C. van Sligtenhorst
Honderdschelaantje 4
3626 AB Nieuwer Ter Aa
tel. 0294-769091
jacovansligtenhorst@xs4all.nl

Oud. – Kerkrentmeester (voorzitter okr.)
T. Barreveld
Honderdschelaantje 13
3626 AB Nieuwer ter Aa
tel. 0294-231509
t-barreveld@filternet.nl

Oud. – Kerkrentmeester (secretaris okr.)
H.N. van Eck
Oukoop 35B
3626 AX Nieuwer ter Aa
tel. 0294-231774
h.van.eck5@kpnplanet.nl

Oud. – Kerkrentmeester (penningmeester okr.) & (assessor kerkenraad)
J.P. Korver
Ter Aase Zuwe 1
3626 AR Nieuwer ter Aa
tel. 0297-262313
jaapkorver@yahoo.com

Diaken (voorzitter diac.)
W.Nap
Burg. Padmosweg 2
3648 BG Wilnis
tel. 0297-253885
napwouter@hotmail.com

Diaken (penningmeester diac.)
G. van Eck
Demmeriksekade 25
3645 AZ Vinkeveen
tel. 0297-264465
gijsvaneck1967@gmail.com

Diaken (secretaris diac.)
C. den Boer
M. van Zantenstraat 16
3626 AH  Nieuwer ter Aa
tel. 06-51607217
cdenboer85@gmail.com