De Hervormde Kerk is beeldbepalend voor het dorp Nieuwer Ter Aa. Het eeuwenoude gebouw uit 1480 kent een rijk verleden. De kerk wordt ook wel het juwelenkistje van Kitty Earle van Reede van Ter Aa genoemd door het bijzondere Glas-in Lood en orgel  een gift van George Earle, ter nagedachtenis aan zijn vrouw Kitty de laatste barones van Ter Aa.

Afgelopen jaar heeft er een grondige restauratie aan de kerk plaatsgevonden. De toren (eigendom van de gemeente Stichtse Vecht) en het schip werden grondig gerestaureerd. Op basis van inspectierapporten van Monumentenwacht hebben de volgende restauraties plaatsgevonden:

  • De toren dreigde weg te zakken is gefundeerd/gestabiliseerd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht.
  • De dakleien waren broos en zacht en zijn vervangen
  • Het Glas-in-Lood is op duurzame wijze gerestaureerd en geconserveerd. De ramen zijn na restauratie in een museale opstelling teruggeplaatst.

Begrote kosten : 375.055 euro

  • Vervangen van dakleien:   € 208.063,38
  • Restauratie Glas-in-Lood: € 166.991,62

In 2016 is de bouwcommissie (onderdeel van kerkvoogdij) gestart met fondsenwerving. We hebben diverse toezeggingen van fondsen mogen ontvangen waaronder een grote subsidie van de Provincie Utrecht. De Hervormde Kerk heeft de titel ErfgoedParel ontvangen.

De restauratie is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van gemeenteleden, dorpsgenoten en diverse fondsen. Zo blijft dit bijzondere kerkgebouw voor het nageslacht bewaart. Een kerk waar iedereen welkom is om samen te komen, te bidden en te danken met elkaar.

Op 14 september 2019 heeft de Hervormde Kerk de Bronzen Troffel  gewonnen. Een eerbetoon als beste geslaagde restauratieproject in Stichtse Vecht.

Wilt u een bijdrage leveren voor onderhoud en restauraties in de toekomst?

Wij zien u bijdrage graag tegemoet op NL33 RABO 031 0600 154 t.n.v. Herv.Gem. NTA inzake Restauratie en Onderhoud.

Denkt u erover na om een (grote) gift te doen of wilt u meer informatie over periodiek schenken?

U kunt contact opnemen met de secretaris kerkrentmeester; dhr. J.P Korver 0297-262313 of stuur een mail naar restauratie@hervormdnieuwerteraa.nl.

Het formulier ‘overeenkomst periodieke gift’ kunt u hier downloaden.
Overeenkomst periodieke gift t.b.v restauratiefonds

Het aangaan van een periodieke gift is voor u interessant, omdat het een groter fiscaal voordeel kan opleveren dan een ‘normale gift’. Giften zijn normaal gesproken pas aftrekbaar vanaf 1 procent (minimum € 60,-) tot maximaal 10 procent van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet.

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kan geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan onze kerk

De Hervormde kerk heeft een ANBI status . Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Download hier de restauratiefolder! Download hier de bedankflyer!

Heeft u vragen over de restauratie? Neem contact op met Hendrik van Eck  per mail: Hendrikvaneck@kpnmail.nl

Heeft u vragen of ideeen m.b.t. de fondsenwerving: Neem contact op met Wilke Sloesarwij, Tel: 06-46194514  of per mail : wsloesarwij@casema.nl