De Hervormde Kerk is beeldbepalend voor het dorp Nieuwer Ter Aa. Het eeuwenoude gebouw uit 1480 kent een rijk verleden. De kerk wordt ook wel het juwelenkistje van Kitty Earle van Reede van Ter Aa genoemd door het bijzondere Glas-in Lood en orgel  een gift van George Earle, ter nagedachtenis aan zijn vrouw Kitty de laatste barones van Ter Aa.

Dit jaar zal er een grondige restauratie aan de kerk plaatsvinden. De toren (eigendom van de gemeente Stichtse Vecht) en het schip worden grondig gerestaureerd. Op basis van inspectierapporten van Monumentenwacht gaan de volgende restauraties plaatsvinden:

  • De toren zakt weg  en zal worden gefundeerd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht.
  • De dakleien zijn broos en zacht en zullen vervangen worden.
  • Het Glas-in-Lood zal op duurzame wijze worden gerestaureerd en geconserveerd door de ramen na restauratie in een museale opstelling te plaatsen.

Begrote kosten totaal: 375.055 euro

  • Vervangen van dakleien:   € 208.063,38
  • Restauratie Glas-in-Lood: € 166.991,62

In 2016 is de bouwcommissie (onderdeel van kerkvoogdij) gestart met fondsenwerving. We hebben diverse toezeggingen van fondsen mogen ontvangen waaronder een grote subsidie van de Provincie Utrecht. De Hervormde Kerk heeft de titel ErfgoedParel ontvangen.

We komen nog ruim 100.000 euro tekort.

Alleen met de inzet van gemeenteleden en dorpsgenoten is het mogelijk om deze restauratie mogelijk te maken en deze kerk voor het nageslacht te bewaren. Onze kerk waar iedereen welkom is om samen te komen, te bidden en te danken met elkaar.

Wilt u helpen om de restauratie mogelijk te maken? Dat kan op verschillende manieren:

  • Organiseer een inzamelingsactie, wij denken graag mee over de uitvoering.
  • Een gift, klein of groot, is van harte welkom en maakt het verschil!

Wij zien u bijdrage graag tegemoet op NL33 RABO 031 0600 154 t.n.v. Herv.Gem. NTA inzake Restauratie

Denkt u erover na om een (grote) gift te doen of wilt u meer informatie over periodiek schenken? Neem dan contact op met het college van Kerkrentmeesters.

De Hervormde kerk heeft een ANBI status . Giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de belasting.

Download hier de restauratiefolder!

 

Heeft u vragen over de restauratie? Neem contact op met Hendrik van Eck  per mail: Hendrikvaneck@kpnmail.nl

Heeft u vragen of ideeen m.b.t. de fondsenwerving: Neem contact op met Wilke Sloesarwij, Tel: 06-46194514  of per mail : wsloesarwij@casema.nl